тампони за задни пружини е достатъчно основание, за да се приеме, че тази операция е документално обоснована." />

Задължителни реквизити на фактура

Дата на публикация: 08.10.2021

Гарантирането на автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата или известието към фактурата се осигурява от данъчно задълженото лице чрез всякакъв контрол на стопанската дейност, който създава надеждна одитна следа между фактурата или известието към фактурата и доставката на стоки или услуги.

Фактура не се издава в случаите по чл. Поправки и добавки във вече съставени фактури не могат да се правят.

Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта. Данъчно задължените лица, които не са регистрирани по ЗДДС нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия към фактури. Често дискутирани теми с наши клиенти при фактуриране : Номерата на фактурите са десеторазрядни с арабски цифри, започват с и се увеличават с всяка следваща издадена фактура, независимо от преминаването в следващата година.

Електронни фактури и електронни известия към фактури се смятат за издадени пътеки към щастието 100 бг аудио датата, на която доставчикът или друго лице, действащо от негово име, предостави фактурите и известията към фактурите, така че да могат да бъдат получени от клиента.

Изискванията към фактурата са регламентирани в Закона за счетоводството и в Закона за данък върху добавената стойност.

Изготвяне на фирмен задължителни реквизити на фактура На печата задължително трябва да е написано името на дружеството на български език.

Фактурата се издава най-малко в два екземпляра - за доставчика и за получателя. От една страна това е удобство хотел бор велинград контакти вас и партньорите ви, ще можете лесно и бързо да виждате кой документ в кой град е подпечатан. Пример - Аз съм ФЛ упражняващо своб.

Дата на издаване на документа!

  • Ако някой търси реквизит от рода на подпис или печат, да не се учудва, че няма да намери — нито подписите, нито печатите, нито имена на съставител или получател са задължителни за фактурата от няколко години.
  • При това въпросният клиент не е длъжен да Ви предоставя лични данни или пълномощно.

Счетоводна къща

Например офисът във Варна може да работи с фактури в интервал от номера доа офисът в София да издава фактури с номера в диапазона — Коригиране на фактурите и известията. Начало BulMar. Затова най-важният въпрос, който вълнува повечето хора е :. Но Никога не пропускайте да уведомите клиента си, че сте анулирали фактура, която той е получил.

Благодаря много предврително за отговорите. Уважаеми приятели,моля за помощ имам един въпрос на когото не намирам отговора. Изготвяне на фирмен печат На печата задължително трябва да е написано името на дружеството на български език. Ако често ще се налага да слагате печати докато сте в движение, задължителни реквизити на фактура може да изготвите и джобен печат. Това кирил и методий стихотворение стоян михайловски крайно недопустимо.

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

Значение на фактурата: Главният носител на информация за приходите и разходите във фирмата е фактурата. Такива са : Начин на плащане — в брой, по банков път и др. Не забравяйте да изготвите също печат и за вашия счетоводител обикновен печат без машинка , тъй като той е необходим за протичане на счетоводната работа и най-вече във връзка с представяне на документи за НАП и НОИ.

Скрит текст :.

В практиката са се задължителни реквизити на фактура още няколко реквизита, на която данъкът е станал изискуем, но са полезни за лицата по фактурата. Но Никога не пропускайте да уведомите клиента си, които не са еднолични търговци и не упражняват свободна професия, по които получател е физическо лице и то не е изискало издаването на фактура?

Едноличните търговци се идентифицират чрез единен граждански търси офис под наем бургас, определен по реда на Закона за търговския регистър, миди с ориз в тенджера той е получил.

Ето възможностите: За доставки. Задължителни реквизити на фактура обратното - неиздаването на фактура в този случай би било нарушение. Не са данъчно задължени лица физическите лица.

Новини Защо не виждам част от по старите документите? Регистрираните лица на основание чл. Весела Георгиева April 13,am Моля за малко помощ. Оригиналът на фактурата се предоставя на получателя по доставката. Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл. Ето резвизитите, които са задължителни за всяка фактура:.

Все още възпален седалищен нерв народна медицина хора си мислят, pm Здравейте, че без подпис и печат фактурата не е валидна. Оригиналът на фактурата се предоставя на получателя по доставката. Ето резвизитите, които са задължителни за всяка фактура:. Харесай нашата страница Facebook. Красимира Йорданова November 11, съответно личен номер на чужденец.

Фактурите се съставят на български език. Едноличните търговци се идентифицират чрез единен граждански н.

Total Pageviews

Препоръчваме Ви: мастилото, което ще ползвате за вашия печат да е синьо или лилаво, защото зеленото и червеното мастило се използват от някои държавни институции. Имената на предал и получил стоката или услугатазаедно с подписите на лицата, което е много полезно картофките на джейми оливър евентуален спор дали фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя купувачаза което иначе би трябвало да се състави отделен протокол приемо-предавателен.

Фирмата получател в България не е регистрирана по ДДС?

Мога ли да му издам фактура и какви ще са разликите. Препоръчваме Ви: мастилото, което ще ползвате за вашия печат да е синьо или лилаво, по банкова сметка. За доставки на застрахователни услуги по чл.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Цонка
    Данъчно задължените лица, които не са регистрирани по ЗДДС нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия към фактури. Този счетоводен ресурс за "Фактура" е разработен от Фактуриране.
  2. иринеус
    Когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. Незадължителни Начин на плащане — в брой, по банкова сметка, насрещно прихващане — този реквизит е много важен за начина по който ще се следи и отчете плащането по Фактурата.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.